top of page
د پورټرز ګرینج لومړني ښوونځي او نرسري ته ښه راغلاست
د پورټرز ګرینج لومړني ښوونځي او نرسري ته ښه راغلاست
IMG_7702.JPG
IMG_7826.JPG

پورټرز ګرانج لومړني ښوونځي او نرسري زموږ په پاملرنې کې د ماشومانو فلاح او ساتنې ته ژمن دي او موږ له خپلو ټولو کارمندانو څخه هیله لرو چې ورته ژمنې شریکې کړي. زموږ د کور دفتر ریپ شمیره 9731929 ده.

bottom of page